Pouli Coaching in Balance
Doen & Laten, Zin & Zijn in Balans

Home
01

Coach
02

Coaching
03

Communicatie
04

Meditatie
05

Poëzie
06

Contact
07
Geweldloze Communicatie I
   GEWELDLOZE  COMMUNICATIE  I

      “MET EERLIJKE COMMUNICATIE ZUIVER IK MIJN SPRAAK"
 

Onze menselijke cultuur bestaat voor een groot deel uit communicatie en wil deze betekenisvol zijn, dan moet zij per definitie waar zijn. Dat zal dan wel uit onze taal, ons spraakgebruik moeten blijken… We kunnen ons in elk geval voornemen niet te vervallen in – in boeddhistische termen - “onware, kwetsende, lichtzinnige of kwaadaardige spraak” door dit in positieve zin te beoefenen met “ware, vriendelijke, betekenisvolle en harmonieuze spraak”.


Boeddhistische ethiek berust op intentie (wilsuiting, voornemen). In het boeddhisme komen termen als “perfect” of “verkeerd”, “goed” of “slecht” niet voor. In plaats daarvan wordt gesproken over heilzame en onheilzame intenties, en over vaardig of onvaardig handelen. Wat je doet vanuit liefdevolle vriendelijkheid, respect en mededogen heeft een positief effect, wat gebeurt vanuit hebzucht, haat en spirituele onwetendheid (dus vanuit onze conditioneringen) heeft een negatief effect, zowel op anderen als op jezelf. Wat we op dit moment zijn is het resultaat van condities uit het verleden, wat we in de toekomst zullen zijn wordt bepaald door de condities van het heden. En dat wordt weer bepaald door onze gedragingen. Door ons anders te gedragen beginnen we te veranderen, dit is de kern van alle creativiteit.

De vraag rijst echter: Hoe weten we nu of onze wilsuitingen heilzaam, vaardig zijn of niet?
Waar kunnen we ons aan toetsen? Het boeddhisme heeft daarvoor vijf ethische richtlijnen geformuleerd, bekend als de Positieve Voorschriften, waarin onze intenties centraal staan. Aan het het vierde voorschrift “Met eerlijke communicatie zuiver ik mijn spraak” ontlenen wij de titel van deze eerste module. Dat is het uitgangspunt voor respectvol (geweldloos) communiceren.   

De curus vindt bij voorkeur plaats in “huiskamer-setting” (maximaal 4 deelnemers)
Kosten: € 50.- p.p. per module van 4 dagdelen.
 
NB. Kan naar wens ook gevolgd worden in een individueel of relationeel coachingstraject.


HomeCoachCoachingCommunicatieMeditatiePoëzieContact
Geweldloze Communicatie I
Geweldloze Communicatie II