Pouli Coaching in Balance
Doen & Laten, Zin & Zijn in Balans

Home
01

Coach
02

Coaching
03

Communicatie
04

Meditatie
05

Poëzie
06

Contact
07
Communicatie
 


      C O M M U N I C A T I E

 

     

                Object: Hugo de Groot       


                        
Communicatie en alles wat daarmee samenhangt is Hetty op het lijf geschreven. Het hele leven, alle intermenselijke contacten, wordt bepaald door communicatie. Verbaal of non-verbaal, geschreven of in gebarentaal, we zijn er van afhankelijk. Hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan onze onderlinge communicatie blijkt wel uit de vele relationele verstoringen die je ziet gebeuren om je heen.... Veelal wordt de “schuld” van conflicten overal neergelegd, behalve bij je eigen manier van communiceren en áls je er al naar durft te kijken, wordt de oorzaak afgedaan als een “communicatiestoornis” om het daar vervolgens ook bij te laten. En dat is zonde!

Om je bewust te worden van hoe je communiceert is het nodig de confrontatie met jezelf aan te gaan om ook echt te wíllen zien hoe je in elkaar zit, waarom je je gedraagt zoals je je gedraagt. Je manier van communiceren zegt daar veel over. Er is moed voor nodig om eerlijk naar jezelf te kijken, jezelf objectief waar te nemen, open te staan voor feedback en kritiek, zonder je eigenwaarde te verliezen. Door ingesleten gewoontepatronen hebben we blinde vlekken gecreëerd en we zijn er zo aan gewend geraakt, dat we zijn gaan vinden dat “we nu eenmaal zo zijn” en dus niet meer open staan voor verandering. Met alle gevolgen van dien.

Anderzijds, als je jezelf wél de kans geeft de uitdaging aan te gaan je eens te onderwerpen aan een communicatieve “quickscan” in de vorm van bijvoorbeeld een coachingstraject of een communicatiecursus waarin het Kernkwadrantenspel centraal staat, zul je verbaasd en verwonderd zijn over je inzichten en eigen mogelijkheden. Hetty noemt het altijd “een cadeautje aan jezelf”. En het is nog leuk ook, dat is een “garantie” die zij je bij voorbaat geeft! Haar speelse en openhartige manier van werken is heel verfrissend.

Hetty verzorgt naast de reeds genoemde coachingstrajecten een tweetal interactieve communicatiecursussen rondom het thema GEWELDLOZE COMMUNICATIE, die ook heel goed in een individueel of relationeel coachingstraject passen. Voor meer info: klik op de subknoppen hiernaast.

Hetty staat open voor elke vorm van communicatie-bevorderende activiteiten, of dat nu alleen, samen of in een groep plaats vindt, waaronder communicatieworkshops op maat, zoals "Communiceren kun je leren" en "Solliciteren kun je leren". Haar enthousiasme werkt in elk geval aanstekelijk en zij heeft al heel wat eilanders (opnieuw) zien opbloeien!  HomeCoachCoachingCommunicatieMeditatiePoëzieContact
Geweldloze Communicatie I
Geweldloze Communicatie II