Pouli Coaching in Balance
Doen & Laten, Zin & Zijn in Balans

Home
01

Coach
02

Coaching
03

Communicatie
04

Meditatie
05

Poëzie
06

Contact
07
Coaching


        C O A C H I N G       
       Ken je kwaliteiten ( CPS )Mensen ondersteunen bij het (her-) vinden van hun eigen kracht, dat is wat Hetty onder coachen verstaat. Het is een samen op weg gaan om (opnieuw) de balans te vinden in doen en in laten, in zin en in zijn. Dat geldt zowel voor volwassenen als voor jongeren en kinderen. En dat kan individueel, relationeel samen met je partner, met een collega, in familieverband of in een groep of team. Voor meer inzicht in jezelf en de ander.  

Hetty maakt bij het coachen graag gebruik van een scala aan communicatieve kaartjes met affirmaties, kwaliteiten, drijfveren, sociaal-emotionele afbeeldingen en symbolen, van Kernkwadranten tot Tarotkaarten.
Je gaat zo minder "vanuit je hoofd" en meer "vanuit je hart" reageren. Je speelt met recht "open kaart". 
Een boeiende en leerzame zoektocht naar wat je denkt en wat je voelt, naar wat je kunt en wat je wilt.

Gaandeweg beweegt Hetty's persoonlijke begeleidingsmethode zich steeds meer op het grensvlak van coaching en therapie, zij noemt dat zelf "therapeutisch coachen", inspelend op het (zelf-) helend vermogen dat in ieder van ons aanwezig is. Zij leert je hoe je door bewustwording én oefening in je kracht kunt (blijven) staan.  
Het schrijven van je eigen levensverhaal kan waar nodig deel uitmaken van een individueel coachingstraject.
Dat is ingrijpend, confronterend en spannend. Maar ook bevrijdend en effectief. Helend en heilzaam....

In de loop der jaren hebben ook veel (echt-)paren de weg naar Hetty's praktijk gevonden. Soms is het in alle openheid (laten) uitspreken en het onbevooroordeeld naar elkaar (leren) luisteren al voldoende om de negatieve spiraal te keren.
En soms is er meer nodig. Wat Hetty altijd doet is in alle vrijheid uitnodigen: "Hier mag en kan alles, hier moet niets, alles blijft hier tussen deze muren en ik kijk nergens gek van op". In een bedding van vertrouwen en veiligheid is heel veel mogelijk..  

         Op de subpagina's vind je nadere info over een 3-tal specifieke coachingstrajecten:                                                   

SPELENDERWIJS BETER IN JE VEL
 - coachingstrajecten voor kinderen en jongeren -  

SPELENDERWIJS BETER IN BALANS
  - coachingstrajecten voor volwassenen - 

 PSYCHO-EDUCATIE
    - aanvullende begeleiding bij ASS -HomeCoachCoachingCommunicatieMeditatiePoëzieContact
coachingstrajecten voor kinderen en jongeren
coachingstrajecten voor volwassenen
Psycho-educatie