Pouli Coaching in Balance
Doen & Laten, Zin & Zijn in Balans

Home
01

Coach
02

Coaching
03

Communicatie
04

Meditatie
05

Poëzie
06

Contact
07
Psycho-educatie


  
 

    PSYCHO – EDUCATIE 

         aanvullende begeleidingstrajecten voor jongeren en kinderen met ASS


Ouders met kinderen of jongeren met een beperking/stoornis in het autistisch spectrum ASS, PDD-NOS, ADHD, etc. kunnen extra zorg en gespecialiseerde begeleiding “inkopen” vanuit het hen toegewezen Persoonsgebonden Budget.

Eén van de mogelijkheden is aanvullende individuele begeleiding middels psycho-educatie. Hiervoor is door de organisatie Viahulp een praktische methode ontwikkeld met de veelzeggende titel “Handleiding voor jezelf”, gericht op het ontwikkelen van (meer) zelfzicht. Er ontstaat spelenderwijs meer inzicht in de dagelijkse gebeurtenissen, in gehanteerde probleemoplossingen, in het ontwikkelen van nieuwe manieren om problemen op te lossen, in het (h)erkennen van gevoelens en gedachten en het aanleren van alternatieve denkstrategieën.

Deze methode maakt gebruik van aantrekkelijk uitziende werkbladen met de meest uiteenlopende onderwerpen op sociaal-emotioneel en gedragsmatig vlak, zoals gevoelens, gedachten, problemen., pesten, stress, fijne en vervelende situaties, piekeren, zelfvertrouwen, etc.

De veelal in multiple-choice-vorm aangeboden vragen bij de gespreksonderwerpen geven mogelijkheid voor gedifferentieerde antwoorden en individuele interpretatie. Hetty werkt nu een ruim aantal jaren met deze methode met zowel jongeren uit het voortgezet onderwijs als met kinderen uit het basisonderwijs en de resultaten zijn zeer bemoedigend. Bij haar thuis, aan “de ronde tafel”, in een informele, niet-schoolse omgeving werkt (methode) en speelt (spelletjes als contact- en observatie-mogelijkheid) zij één of meer uur per week doelgericht aan meer inzicht en het aanleren van vaardigheden. Het scheppen van een sfeer van vertrouwen en veiligheid is hiervoor een voorwaarde. De trajecten kunnen uiteen lopen van een half jaar tot een jaar of zelfs langer. Voor jongere kinderen maakt Hetty daarnaast gebruik van de Praat- en Werkboeken “Hoe ik ben...” en “Hoe ik denk en voel...” , eveneens ontwikkeld door Viahulp.HomeCoachCoachingCommunicatieMeditatiePoëzieContact
coachingstrajecten voor kinderen en jongeren
coachingstrajecten voor volwassenen
Psycho-educatie