Pouli Coaching in Balance
Doen & Laten, Zin & Zijn in Balans

Home
01

Coach
02

Coaching
03

Communicatie
04

Meditatie
05

Poëzie
06

Contact
07
coachingstrajecten voor kinderen en jongeren
                                                         
     

                 Coachingskaartjes "Eigenwijsjes"          

                                                                

                                                                           

     SPELENDERWIJS BETER IN JE VEL

        coachingstrajecten voor kinderen en jongeren


Nog steeds valt een aantal kinderen op de basisschool en jongeren in het voortgezet onderwijs – helaas - buiten de boot, hoe goed je ook je best doet als ouders en leerkrachten om dit te voorkomen.

Schatten van kinderen zijn het veelal, soms wat onzeker, faalangstig, overgevoelig, weinig weerbaar, teruggetrokken, verlegen of juist heel druk, fysiek mogelijk enigszins “anders”, met als gevolg een negatief zelfbeeld. Op zich niets mis mee, wel lastig om mee om te gaan, zowel voor de kinderen en jongeren zelf als voor hun naaste omgeving. Daarnaast kunnen ook problemen aan het thuisfront meespelen. Of verlies en rouw. En het vervelende is, dat juist deze groep ook vaak doelwit is van pesterijen....

Als kinderen of jongeren niet zo goed in hun vel zitten om welke reden dan ook kan soms een extra steuntje in de rug al wonderen verrichten. En Hetty heeft ze zien gebeuren, die wondertjes. Spelenderwijs, met behulp van educatieve en communicatieve kaartjes, werkt zij met kinderen vanaf de “leesleeftijd” tot en met de middelbare schoolleeftijd via bewustwording van persoonlijkheid en gedrag naar meer zelfzicht en meer weerbaarheid. Kleine thuisopdrachten (besproken situaties herkennen en oefenen) zorgen ervoor dat het geleerde ook beklijft. Iedereen die een traject gevolgd heeft krijgt een set coachingskaartjes mee als verwerkingsmateriaal.

Hetty raakt er steeds meer van overtuigd, dat ook reeds bij jonge kinderen, (zelf) bewustzijn de basis is voor persoonlijke groei en sociale ontwikkeling.Van daar uit kunnen de benodigde vaardigheden verder worden getraind. En dit alles binnen de context van aandacht, vertrouwen en veiligheid.

Een coachingstraject beslaat minimaal 6 weken, frequentie 1 uur per week
De coaching vindt bij voorkeur plaats bij Hetty thuis “aan de ronde tafel”, vanuit een bewuste keuze voor een informele, niet-schoolse sfeer (andere locatie is uiteraard bespreekbaar).

Wanneer er sprake is van storingen of beperkingen in het autistisch spectrum (ASS) is Hetty bevoegd aanvullende begeleiding te verzorgen in de vorm van Psycho-educatie (zie 3e link) in de context van PGB of LGB (“rugzakje”).
                  HomeCoachCoachingCommunicatieMeditatiePoëzieContact
coachingstrajecten voor kinderen en jongeren
coachingstrajecten voor volwassenen
Psycho-educatie